teklif al

KVKK Aydınlatma Metni

  1. Veri Sorumlusu

toprakmedya.com ("Biz" veya "Veri Sorumlusu"), kişisel verilerinizi bu web sitesinin kullanımı sırasında toplayan ve işleyen bir veri sorumlusu olarak faaliyet göstermektedir.

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

toprakmedya.com, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizi toplar ve işler:

  1. İşlenen Kişisel Veriler

toprakmedya.com, aşağıdaki kişisel veri kategorilerini toplayabilir:

  1. Kişisel Verilerin Paylaşımı

toprakmedya.com, mevzuata uygun şekilde kişisel verileri aşağıdaki durumlar dışında üçüncü taraflarla paylaşmayacaktır:

  1. Kişisel Verilerin Korunması

toprakmedya.com, kişisel verilerinizi korumak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri alır. Bunlar, yetkisiz erişime, veri kaybına, kötüye kullanıma veya değiştirilmeye karşı korumayı amaçlar. Ayrıca, çalışanlarımızı kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda bilinçlendirir ve eğitiriz.

  1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

toprakmedya.com, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda belirtilen haklarınıza saygı duyar. Bu kapsamda, kişisel verilerinizle ilgili aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Bu haklarınızı kullanmak veya kişisel verilerinizle ilgili herhangi bir konuda bize başvurmak isterseniz, lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanın:

E-posta: info@toprakmedya.com Telefon: +90 532 404 03 24

  1. KVKK Metninin Güncellenmesi

Bu KVKK metni, toprakmedya.com tarafından belirli aralıklarla gözden geçirilebilir ve güncellenebilir. Güncellenmiş bir versiyonu hakkında sizi bilgilendireceğiz ve gerektiğinde onayınızı alacağız.